خانه ارتباط با ما
آدرس: تهران، سعادت آباد، بلوار قیصر امین‌پور (بلوار شهرداری)، نبش خیابان ۱۳ غربی، ساختمان بورس اوراق بهادار تهران، کدپستی: ۱۹۹۸۸۹۶۵۵۱
تلفکس: ۲۶۷۴۱۱۵۱-۰۲۱     (داخلی ۵۷۵-۵۷۲)
پست الکترونیک: mahnamehbourse@gmail.com
آدرس اینترنتی: www.tsemag.ir