خانه اشتراک ماهنامه بورس

جهت دریافت اشتراک ماهنامه، لطفا فرم اشتراک را که در همین صفحه قابل مشاهده است، مطالعه نموده و به همراه فیش واریز بانکی به ایمیل ماهنامه ارسال نمایید.

تلفن واحد اشتراک:

(داخلی ۵۷۲)۲۶۷۴۱۱۹۱-۰۲۱

ایمیل ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com

فرم اشتراک: