خانه آرشیو

انتشار شماره ۱۷۳ «ماهنامه بورس»

newsadmin 0
-2
0

شماره ۱۷۳ «ماهنامه بورس»، ویژه آذرماه ۱۳۹۸، با محوریت موضوع «اوراق گام» منتشر شد. دکتر مهران محمدی، سردبیر «ماهنامه بورس»، ضمن اعلام این خبر افزود: علاوه بر سرمقاله که به قلم دکتر علی صحرائی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و با عنوان «تأمین مالی بخش مولد اقتصاد، مأموریت اصلی بازار سرمایه»، به موضوع «اوراق گام» […]

آرشیو

انتشار شماره ۱۷۲-۱۷۱ «ماهنامه بورس»

newsadmin
0
-22
0
تازه‌ترین شماره «ماهنامه بورس»، ویژه مهر و آبان ماه ۱۳۹۸، با محوریت معرفی «سهام ممتاز» منتشر شد. دکتر مهران محمدی، سردبیر «ماهنامه بورس»، ضمن اعلام این خبر افزود: در شماره ۱۷۱ و ۱۷۲ ماهنامه بورس که سرمقاله آن با عنوان «ساختار سهام دوگانه با حق رأی اهرمی» به قلم دکتر علی صحرائی مدیرعامل بورس اوراق […]