خانه معرفی معاونت‌ها

معرفی معاونت‌ها

معرفی معاونت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

هیئت تحریریه
0
0
0
  معاونت عملیات بازار یکی از معاونت‌های پنج‌گانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران است که با هدف انجام کلیه عملیات مرتبط با معاملات در حوزه‌های مختلف بازار و متشکل از دو مدیریت و یک اداره فعالیت می‌کند.   مدیریت عملیات بازار نقد مأموریت و اهداف اصلی  تلاش برای ایجاد بازاری منصفانه، کارا و شفاف انجام […]