خانه گزارش آماری

گزارش آماری

عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تیرماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند و اکثر افراد جامعه تمایل دارند تا پس‌اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است و در شرایطی که به‌صورت شخصی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری […]

کارنامه بورس تهران در تیرماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۳ روز کاری تیر ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با خرداد ۹۹، معادل ۱۲۳ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۶۶/۴ میلیارد سهم به ۲۳۳/۱ میلیارد سهم، معادل ۴۰ درصد افزایش یافت. از ابتدای […]

عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرداد‌‌ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند و اکثر افراد جامعه تمایل دارند تا پس‌اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است و در شرایطی که به‌صورت شخصی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری […]

کارنامه بورس در خرداد ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۱۷ روز کاری خرداد ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با اردیبهشت ۹۹، معادل ۳۱ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۲۴۹/۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۲۱۴/۲ میلیارد سهم به ۱۶۶/۴ میلیارد سهم، معادل ۲۲ درصد کاهش یافت. از ابتدای […]

چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بورسی

newsadmin
0
0
0
نتایج شانزدهمین دوره اجماع تحلیل‌گران (IranCR) در ۲۴ خردادماه ۱۳۹۹ اعلام شد. در این دوره ۹۱ نهاد مدیریت دارایی آخرین پیش‌بینی خود از سودآوری شرکت‌های مطرح بازار سهام را مجدداً به‌روز کرده‌اند. اعداد و ارقام، نشان‌دهنده شکل‌گیری دوره‌ای استثنایی و تجربه‌نشده در بازار سهام ایران است. برخی از مهم‌ترین نتایج حاصل از این گزارش به […]

عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند و اکثر افراد جامعه تمایل دارند تا پس‌اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است و در شرایطی که به‌صورت شخصی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری […]

کارنامه بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۳ روز کاری اردیبهشت ۹۹، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با فروردین ۹۹، معادل ۱۴۵ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۰۱/۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴۹/۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۲۱ میلیارد سهم به بیش از ۲۱۴ میلیارد سهم، معادل […]

عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین‌ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
-1
0
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند و اکثر افراد جامعه تمایل دارند تا پس‌اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است و در شرایطی که به‌صورت شخصی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری […]

کارنامه بورس در اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین‌ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۱۷ روز کاری فروردین ۹۹، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با اسفندماه ۹۸، معادل ۶ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۹۶/۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱/۸ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۲۵/۹ میلیارد سهم به ۱۲۰/۸ میلیارد سهم، معادل ۴ درصد کاهش […]

عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دی و بهمن ۱۳۹۸

newsadmin
0
-1
0
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند و اکثر افراد جامعه تمایل دارند تا پس‌اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است و در شرایطی که به‌صورت شخصی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری […]