خانه گپ‌و‌گفت آشنایی با اساتید مالی

آشنایی با اساتید مالی

«مطالعه» و «یادگیری هدفمند»، لازمه موفقیت در بازارهای مالی است

هیئت تحریریه
0
0
0
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با ماهنامه بورس عنوان کرد «مطالعه» و «یادگیری هدفمند»، لازمه موفقیت در بازارهای مالی است ماهنامه «بورس» در این قسمت از سری گفتگوهای «آشنایی با اساتید مالی کشور» به سراغ دکتر سعید فتحی، از اساتید مطرح دانشگاه اصفهان رفته است. استاد دانشگاه اصفهان، در خلال این گفتگو از […]