خانه روی خط خبر داخلی بازار سرمایه کارآمدترین مسیر مشارکت مردم در تحقق شعار سال است
بازار سرمایه کارآمدترین مسیر مشارکت مردم در تحقق شعار سال است

بازار سرمایه کارآمدترین مسیر مشارکت مردم در تحقق شعار سال است


مدیرعامل بورس تهران بیان کرد

بازار سرمایه کارآمدترین مسیر مشارکت مردم در تحقق شعار سال است

۱۵ فروردین‌ماه

در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺎم در سال جدید ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳـﺎل از ﺳـﻮی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب «ﺳـﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم» ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و بازار سرمایه کاراترین، قابل‌اطمینان‌ترین و اثربخش‌ترین مسیر نظام اقتصادی کشور در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس تهران؛ محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران با بیان مطلب فوق بیان کرد:  ﺑﯽﺷـﮏ ﻧﻤﺎد و راﻫﮑﺎر اﺻـﻠﯽ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم در اقتصاد کشور، ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳـﺖ. بورس‌های اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ پذیرش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی، نه‌تنها دریچه‌ای ﺑﺮای ﺣﻀـﻮر ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﺸـﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴـﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و تقویت سرمایه در گردش شرکت‌های ﯾـﺎدﺷـــﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻤﯿﻊ پس‌اندازهای ﺧﺮد و ﺗﺒـﺪﯾـﻞ آن ﺑﻪ سرمایه‌های ﮐﻼن و ﻣﻮﻟـﺪ خواهند شد.
مدیرعامل بورس تهران، اعتماد عمومی را پیش‌شرط مشارکت مردمی عنوان کرد و اظهار داشت:  اعتماد عمومی اهمیت به‌سزایی در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی به‌عنوان پیش‌شرط این مشارکت دارد. اعتمادسازی نیز از مسیر ثبات در برنامه‌ها و همچنین اتخاذ سیاست‌هایی که جذابیت کسب‌وکارها و بنگاه‌ها را به دنبال داشته باشد محقق خواهد شد. نتیجه اعتمادسازی در بازار سرمایه، رونق بازار ثانویه بوده و رونق بازار ثانویه، تقویت بازار اولیه و هدایت درست منابع و سرمایه‌های مردمی به سمت تولید را به همراه خواهد داشت.
گودرزی به برنامه‌ریزی بورس تهران برای افزایش مشارکت مردم در تأمین مالی اشاره کرد و گفت: در پیش گرفتن برنامه‌های جامع در حوزه شفافیت و ارتقای حاکمیت شرکتی در ناشران، ترویج بیش‌ازپیش فرهنگ سرمایه‌گذاری و سواد مالی و تبیین ابزارهای بازار سرمایه از اهم راهبردهای کلان بورس تهران خواهد بود.
مدیرعامل بورس تهران، پیش‌بینی پذیر بودن و تسهیل فضای کسب‌وکار با هدف افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق شعار سال برشمرد و تأکید کرد: جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی بنگاه‌ها از این مجرا بسیار حائز اهمیت است که باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی حکمرانی صحیح قرار گیرد.
وی در تشریح سازوکار افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه گفت: با ایجاد و اجرای قوانین حامی این بازار مانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای غیرمولد و موازی، بازار سرمایه می‌تواند به تخصیص بهینه منابع در مسیر تولید کمک شایانی کند. همچنین با توجه به بهره‌مندی از مزیت اقتصادی کشور در دسترسی به منابع انرژی ضروری است با ایجاد شرایط اطمینان‌بخش چون آیین‌مندی (فرموله ساختن) هزینه‌های تأمین خوراک و حامل‌های انرژی برای صنایع به‌صورت بلندمدت، به هر چه پیش‌بینی پذیرتر شدن هزینه‌های تولید کمک کرد.
ایشان ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را نیازمند ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد به‌عنوان ﻣﺤﺮک و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ دانست و اضافه کرد: این بازار توانسته با طراحی ابزارهای متنوع و بدیع، پاسخگوی نیاز صنایع و مشارکت مردمی در جهت تأمین مالی بنگاه‌ها و بخش حقیقی اقتصاد باشد که نمونه بارز آن استفاده از ظرفیت شرکت‌های سهامی عام پروژه در سال قبل برای اجرای پروژه‌های سودآور ملی بود و اکنون با توجه به شعار سال انتظار می‌رود سیاست‌گذار کلان اقتصادی با پاسخ به دغدغه‌های اصلی بخش حقیقی اقتصاد و اعتمادآفرینی، زمینه حضور آحاد مردم را برای تحقق شعار سال فراهم سازد.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *