خانه پیشنهاد و انتقاد

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص ماهنامه بورس، به آدرس mahnamehbourse@gmail.com ارسال نموده و یا با شماره ۲۶۷۴۱۱۵۱ داخلی ۱۰۲ تماس حاصل فرمائید.