خانه پیشنهاد و انتقاد

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص ماهنامه بورس، به آدرس mahnamehbourse@gmail.com ارسال نموده و یا با شماره ۲۶۷۴۱۱۵۱-۰۲۱ داخلی ۴-۵۷۲ تماس حاصل فرمایید.