خانه الفبای بورس آشنایی با سواد مالی شخصی

آشنایی با سواد مالی شخصی

سواد مالی – قسمت دوازدهم

هیئت تحریریه
0
0
0
  شرکت‌های سهامی عام و گزارشگری آن‌ها قسمت دوازدهم این نوشته، دوازدهمین مطلب از مجموعه مطالب سواد مالی است که در بخش الفبای بورس ماهنامه بورس منتشر می‌شود و به مباحث مربوط به شرکت‌های سهامی عام و گزارشگری آن‌ها می‌پردازد. شرکت‌های سهامی عام شرکت‌های سهامی عام یکی از انواع شرکت‌های سهامی هستند که تمام یا […]

سواد مالی – قسمت هشتم

tmadmin
0
0
0
این نوشته، هشتمین مطلب از مجموعه مطالب سواد مالی و سرمایه‌گذاری است که در بخش الفبای بورس ماهنامۀ بورس منتشر می شود. این مطلب به اوراق بدهی به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند. اوراق بدهی چیست؟ اوراق بدهی نوعی بدهی شبیه سند بدهکاری (IOU: I owe you!) هستند. قرض‎گیرندگان، برای گرفتن پول از […]