خانه الفبای بورس مالی رفتاری

مالی رفتاری

کاربرد اقتصاد رفتاری در بازارهای مالی

هیئت تحریریه
0
0
0
خطای حسابداری ذهنی با وجود اینکه پول دارای ارزش عینی و ثابتی است، اما شیوه‌ای که ما برای هزینه کردن پول‌هایمان به کار می‌گیریم، با توجه به مواردی مانند این موضوع که «پول موردنظر از کجا به‌دست‌آمده» و همچنین «نحوه استفاده کردن از آن» و «احساسی که در ما ایجاد می‌کند»، تابع قوانین متفاوتی است. […]

مالی رفتاری و سوگیری‌های شناختی

هیئت تحریریه
0
0
0
مقدمه احساسات نقش بسیار مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه‌گذار ایفا می‌کنند. از‌آنجا‌که سرمایه‌گذاران برخی اوقات منطقی تصمیم نمی‌گیرند و بر اساس احساس و تحت تأثیر شرایط موجود عمل می‌کنند، لذا این گرایش‌های احساسی و طبیعی افراد باعث می‌شود در مواردی واکنش‌هایی کم یا زیاد توأم با هیجان رخ دهند و در نتیجه به […]

مالی رفتاری و سوگیری‌های شناختی – احساسی

هیئت تحریریه
0
-1
0
مقدمه احساسات نقش بسیار مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه‌گذار ایفا می‌کنند. از‌آنجا‌که سرمایه‌گذاران برخی اوقات منطقی تصمیم نمی‌گیرند و براساس احساسات و تحت تأثیر شرایط موجود عمل می‌کنند، لذا این گرایش‌های احساسی و طبیعی افراد باعث می‌شوند در مواردی واکنش‌هایی کم یا زیاد توأم با هیجان رخ داده و در نتیجه به بروز […]

سوگیری‌های مختلف سرمایه‌گذاران و تیپ‌های رفتاری آنان

هیئت تحریریه
0
0
0
مقدمه نظریه‌های مالی درگذشته فرض می‌کردند که سرمایه‌گذاران در زمان تصمیم‌گیری به‌صورت کاملاً عقلایی و بر اساس اصول اقتصادی عمل می‌کنند. با این فرض، افراد در هنگام انتخاب‌های خود تمامی جوانب را در نظر می‌گیرند و عقلانی‌ترین تصمیم را اتخاذ می‌کنند. اما در واقعیت، رخدادهایی وجود دارد که سبب اخذ تصمیمات غیرعقلایی می‌شود. این رخدادها […]