خانه الفبای بورس مالی رفتاری

مالی رفتاری

کاربرد اقتصاد رفتاری در بازارهای مالی

newsadmin
0
0
0
کاربرد اقتصاد رفتاری در بازارهای مالی رفتار توده‌ای، زیربنای بسیاری از حباب‌های قیمتی احتمالاً طی سال‌های گذشته، اخباری پیرامون «رفتار توده‌ای۱» به گوش بسیاری از ما خورده است. رفتار توده‌ای یا گله‌‌ای یکی از شایع‌ترین سوگیری‌های شناختی در دنیای واقعی است که در این نوشتار به تشریح آن می‌پردازیم. مقدمه رفتار توده‌‌ای یا گله‌ای به […]

کاربرد اقتصاد رفتاری در بازارهای مالی

newsadmin
0
0
0
کاربرد اقتصاد رفتاری در بازارهای مالی خطای هزینه بربادرفته مقدمه همه ما آرزو داریم که یک سرمایه‌گذار موفق باشیم. احتمالاً بسیاری از ما به همین دلیل، منتظر وقوع یک معجزه یا یک فرمول پنهانی هستیم که اتفاقاً تعداد افرادی که به آن دست پیدا نکرده‌اند نیز زیاد نیست. ما تلاش می‌کنیم شبیه سرمایه‌گذارهای افسانه‌ای چون […]

مالی رفتاری و سوگیری‌های شناختی

newsadmin
0
0
0
مقدمه احساسات نقش بسیار مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه‌گذار ایفا می‌کنند. از‌آنجا‌که سرمایه‌گذاران برخی اوقات منطقی تصمیم نمی‌گیرند و بر اساس احساس و تحت تأثیر شرایط موجود عمل می‌کنند، لذا این گرایش‌های احساسی و طبیعی افراد باعث می‌شود در مواردی واکنش‌هایی کم یا زیاد توأم با هیجان رخ دهند و در نتیجه به […]

مالی رفتاری و سوگیری‌های شناختی – احساسی

newsadmin
0
-1
0
مقدمه احساسات نقش بسیار مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه‌گذار ایفا می‌کنند. از‌آنجا‌که سرمایه‌گذاران برخی اوقات منطقی تصمیم نمی‌گیرند و براساس احساسات و تحت تأثیر شرایط موجود عمل می‌کنند، لذا این گرایش‌های احساسی و طبیعی افراد باعث می‌شوند در مواردی واکنش‌هایی کم یا زیاد توأم با هیجان رخ داده و در نتیجه به بروز […]

سوگیری‌های مختلف سرمایه‌گذاران و تیپ‌های رفتاری آنان

newsadmin
0
0
0
مقدمه نظریه‌های مالی درگذشته فرض می‌کردند که سرمایه‌گذاران در زمان تصمیم‌گیری به‌صورت کاملاً عقلایی و بر اساس اصول اقتصادی عمل می‌کنند. با این فرض، افراد در هنگام انتخاب‌های خود تمامی جوانب را در نظر می‌گیرند و عقلانی‌ترین تصمیم را اتخاذ می‌کنند. اما در واقعیت، رخدادهایی وجود دارد که سبب اخذ تصمیمات غیرعقلایی می‌شود. این رخدادها […]