خانه الفبای بورس گذری بر مرزهای علم مالی

گذری بر مرزهای علم مالی

گذری بر مرزهای علم مالی – قسمت هشتم

newsadmin
0
0
0
در این بخش قصد داریم مقاله‌ای از شماره ماه می سال ۲۰۲۱ مجله اقتصاد مالی۱ با عنوان «چرا تمرکز در بازار سرمایه برای اقتصاد مضر است؟۲ » نوشته کی هونگ بائه، وارن بیلی و جیسوک کانگ را بررسی کنیم. این مقاله در خصوص یکی از حوزه‌های بین‌رشته‌ای مالی و اقتصاد بوده و به نقش بازارهای […]

گذری بر مرزهای علم مالی – قسمت هفتم

newsadmin
0
0
0
در این قسمت، یکی از مقاله‌های جالب چاپ‌شده در شماره ماه آوریل سال ۲۰۲۱ مجله مالی۱ با عنوان «معاملات سهام به‌صورت ناشناس» ۲را بررسی خواهیم نمود. این مقاله توسط تام گریمستوِت ملینگ۳ از دپارتمان اقتصاد دانشگاه برگن نروژ نوشته شده است. موضوع این مقاله به‌نوعی در حوزه ریزساختارهای بازار۴ محسوب می‌شود. این حوزه یکی از […]

گذری بر مرزهای علم مالی – قسمت ششم

newsadmin
0
0
0
در این قسمت، اولین مقاله چاپ‌شده در شماره ماه مارس سال ۲۰۲۱ مجله اقتصاد مالی۱ با عنوان «ارزش واقعی بازار سهام چین»۲ نوشته‌شده توسط جنیفر کارپنتر۳، فنگژو لو۴ و رابرت وایت‌لاو۵ مرور ‌می‌گردد. دلیل انتخاب این مقاله و تمرکز صرف بر آن، موضوع بسیار جالب و بااهمیت مد‌نظر پژوهشگران یعنی کارکرد بازار سهام در تخصیص […]

گذری بر مرزهای علم مالی – قسمت پنجم

newsadmin
0
0
0
با توجه به اینکه در بخش‌های قبلی، مهم‌ترین مجلات علمی حوزه مالی معرفی شدند، در این قسمت، دیگر در خصوص ماهیت هر مجله و اهداف آن صحبت نشده و تنها مهم‌ترین مقالات چاپ‌شده در این مجلات مرور می‌گردند. مجله مالی۱ این مجله در مقالات شماره فوریه سال ۲۰۲۱ خود به موضوعات متنوع و با نتایج […]

گذری بر مرزهای علم مالی – قسمت چهارم

newsadmin
0
0
0
در قسمت های قبلی مقالاتی را از سه مجله علمی مجله مالی۱ ، مجله اقتصاد مالی۲ و مروری بر پژوهش های مالی۳ بررسی نمودیم. در بخش چهارم از این مجموعه نوشتارها، مجله مرور مالی۴ انتخاب شده است، زیرا عموماً در رتبه‌بندی های انجام‌شده مجلات مالی در رتبه چهارم (و برخی سال ها در رتبه پنجم) […]

گذری بر مرزهای علم مالی – قسمت سوم

newsadmin
0
0
0
در ادامه دو بخش قبلی، این بار سراغ مجله علمی مالی دیگری با عنوان مروری بر پژوهش‌های مالی۱ می‌رویم. این مجله در رتبه‌بندی‌های علمی مختلف عموماً در جایگاه سوم و پس از مجله مالی۲ و مجله اقتصاد مالی۳ که در بخش‌های قبلی بررسی شدند، قرار می‌گیرد. مختصری در خصوص مجله مروری بر پژوهش‌های مالی مجله […]

گذری بر مرزهای علم مالی – قسمت دوم

newsadmin
0
0
0
همان‌طور که در بخش قبلی این مجموعه نوشتارها ذکر شد، هدف اصلی در این مجموعه، آشنایی با آخرین مقالات علم مالی است که برای دستیابی به این هدف، با مبنا قرار دادن تازه‌ترین شماره یکی از مجلات معتبر مالی دنیا و مروری کلی بر مقالات آن، یکی از مقالات اصلی چاپ‌شده در آن را با […]

گذری بر مرزهای علم مالی

newsadmin
0
0
0
در این سلسله نوشتارها قصد داریم تا آخرین دستاوردهای علم مالی را به خوانندگان علاقه‌مند به این علم (اعم از اساتید، دانشجویان و یا محققین این حوزه) معرفی نماییم. برای این منظور در هر قسمت، آخرین شماره یکی از مجلات معتبر مالی را مدنظر قرار داده و پس از مروری اجمالی بر مقالات آخرین شماره […]