نشست

چهارمین نشست «تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای»

هیئت تحریریه
0
0
0
ماهنامه «بورس» برگزار کرد چهارمین نشست «تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای» تحلیل صنعت فولاد چهارمین نشست «تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای» با موضوع تحلیل صنعت «فولاد» در شرکت بورس تهران برگزار شد. ماهنامه «بورس» بعد از تحلیل صنایع «دارو»، «مس» و «حمل‌ونقل دریایی»، در این شماره به سراغ صنعت فولاد رفته است تا در قالب […]

دومین جلسه نشست تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای

هیئت تحریریه
0
0
0
ماهنامه «بورس» برگزار کرد دومین جلسه نشست تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای ماهنامه «بورس» با همکاری معاونت ناشران و امور اعضای بورس تهران، نشست «تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای» را برگزار کرد. تحلیل صنعت «مس» دومین جلسه از سری نشست‌های تحلیلی‌ای است که این ماهنامه با حضور مدیران ارشد شرکت‌های هر صنعت و تحلیلگران فعال […]

نخستین نشست تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای

هیئت تحریریه
0
0
0
نخستین نشست تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای ماهنامه «بورس» به تحلیل صنعت دارو پرداخت ماهنامه «بورس» در مهرماه سال جاری با همکاری معاونت ناشران و امور اعضای بورس تهران، اولین نشست «تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای» را با موضوع صنعت دارو (محصول نهایی) برگزار کرد. در این نشست، در بخش اول با عنوان «صنعت دارو […]