نشست

نخستین نشست تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای

هیئت تحریریه
0
0
0
نخستین نشست تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای ماهنامه «بورس» به تحلیل صنعت دارو پرداخت ماهنامه «بورس» در مهرماه سال جاری با همکاری معاونت ناشران و امور اعضای بورس تهران، اولین نشست «تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای» را با موضوع صنعت دارو (محصول نهایی) برگزار کرد. در این نشست، در بخش اول با عنوان «صنعت دارو […]