خانه مقالات

مقالات

همگرایی بین‌المللی در گزارشگری مالی، دستاوردها و چالش‌ها

هیئت تحریریه
0
0
0
مطلب حاضر خلاصه‌ای از فصل سوم کتاب “International Accounting” نوشته Timothy Doupnik و Hector Perera با موضوع “همگرایی بین‌المللی در گزارشگری مالی” است. در این فصل تلاش شده است با تأکید بر اهمیت موضوع قابل‌مقایسه بودن گزارش‌های مالی شرکت‌ها در کشورهای مختلف، به‌عنوان یکی از مسیرهای جهانی‌شدن بازار سرمایه، به دستاوردها و چالش‌های همگرایی مالی […]

بورس‌ها، مسئولیت و اقدامات آنها در قبال مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری

هیئت تحریریه
0
0
0
مقاله «بورس‌ها، مسئولیت و اقدامات آنها در قبال مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری» که در رابطه با مسئولیت اجتماعی بورس‌ها است، از سه بخش اصلی تشکیل ‌شده است. در ابتدای این نوشتار به تعریف مسئولیت اجتماعی و سیر تغییر و تحول آن در سال‌های گذشته در عرصه‌ی جهانی پرداخته‌ شده است. در ادامه به بررسی […]

گذری بر مرزهای علم مالی – قسمت بیست و ششم

هیئت تحریریه
0
0
0
موضوعات مطرح‌شده اخیر در جهان علمی و آکادمیک مالی، بسیار متنوع و پراکنده بوده است. برای نمونه، درحالی‌که در شماره آگوست سال ۲۰۲۳ مجله مالی۱، به موضوعاتی مانند مدل‌سازی بازدهی اوراق قرضه شرکتی و نوسانات عدم تعادل سفارش‌ها پرداخته شده است، در شماره سپتامبر سال ۲۰۲۳ مجله اقتصاد مالی۲ (تقریباً همزمان)، به بررسی مواردی چون […]

بررسی گواهی دو ‌سر برد به‌عنوان ابزار تأمین مالی در بازارهای اوراق بهادار

هیئت تحریریه
0
0
0
مقدمه تنوع ابزارهای مالی در بورس‌های اوراق بهادار باعث می‌شود تا انواع مختلفی از سرمایه‌گذاران با اهداف سرمایه‌گذاری گوناگون و درجه ریسک‌پذیری متفاوت جذب این بازارها شوند. بدین منظور بورس‌های اوراق بهادار همواره به دنبال طراحی و توسعه ابزارهای مالی نوین هستند تا بتوانند سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کنند. از جمله ابزارهای نوین مالی که […]

بررسی تأثیر عملکرد صادراتی و قدرت بازار رقابت شرکت‌ها روی رقابت در صنعت از دیدگاه تئوری نمایندگی

هیئت تحریریه
0
0
0
چکیده مطالعه حاضر به بررسی تأثیر عملکرد صادراتی و قدرت بازار رقابت شرکت‌ها روی رقابت در صنعت از دیدگاه تئوری نمایندگی می‌پردازد. به این منظور، از داده‌های ۱۰۷ شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته نشان داد که رقابت در صنعت در سطوح پایین‌تر، هزینه‌های نمایندگی را کاهش می‌دهد، […]