خانه مقالات بررسی تأثیر شاخص‌های کیفی سود بر بازده اضافی سهام
بررسی تأثیر شاخص‌های کیفی سود بر بازده اضافی سهام
0

بررسی تأثیر شاخص‌های کیفی سود بر بازده اضافی سهام


در این پژوهش رابطه بین شاخص‌های کیفی سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، به‌هنگام بودن اطلاعات) با بازده اضافی سهام به‌وسیله آزمون و تحلیل‌های رگرسیون و همبستگی در صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای برای دوره زمانی سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران برای ۱۲۳۰ مشاهده (۶۱۵ مشاهده برای صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و ۶۱۵ مشاهده برای صورت‌های مالی نهایی به همراه یادداشت‌های توضیحی آن‌ها جهت تحلیل داده‌ها) مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری نظیر آزمون‌های مانایی، F لیمر و هاسمن استفاده شد. در این پژوهش بازده اضافی سهام به‌عنوان متغیر وابسته و شاخص‌های کیفی سود متغیر مستقل در نظر گرفته شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین ۳ مورد از شاخص‌های معرف کیفیت سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود) و بازده اضافی سهام در دو دسته صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و پایان دوره رابطه معناداری وجود دارد. این روابط به‌جز کیفیت اقلام تعهدی، در صورت‌های مالی پایان دوره نسبت به میان‌دوره‌ای از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد بین به‌هنگام بودن اطلاعات و بازده اضافی سهام در هیچ‌یک از صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و پایان دوره ارتباط معناداری وجود ندارد.

 

برای مطالعه متن کامل این مقاله به ماهنامه بورس ویژه دی و بهمن ۱۳۹۸ شماره ۱۷۵-۱۷۴ مراجعه نمایید.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *