خانه مقالات شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مهم مدنظر سرمایه‌گذاران در ارزیابی و انتخاب کارگزاری
شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مهم مدنظر سرمایه‌گذاران در ارزیابی و انتخاب کارگزاری
0

شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مهم مدنظر سرمایه‌گذاران در ارزیابی و انتخاب کارگزاری


هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب شرکت‌های کارگزاری از منظر خبرگان بازار سرمایه است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از ادبیات تحقیق و رجوع به نظر خبرگان، ۲۱ شاخص برای ارزیابی و انتخاب شرکت‌های کارگزاری شناسایی کرده و برای رسیدن به هدف یادشده، اقدام به نظرخواهی از خبرگان و اجرای روش دلفی کرد. اعضای پانل دلفی که همگی از خبرگان بازار سرمایه هستند به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و برای گردآوری داده‌ها از دو راند پرسشنامه‌ای استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که شاخص امانت‌داری در حفظ اطلاعات مشتریان با بیشترین وزن، رتبه اول را به خود اختصاص داده و شاخص‌های پاسخگویی و خدمات پشتیبانی و رعایت احترام به مشتری به‌طور مشترک در رتبه دوم قرار گرفتند. جایگاه سوم به کیفیت سامانه معاملات بر خط و سهولت و سرعت در برقراری ارتباط با معامله‌گران در ساعات بازار تعلق گرفت و درنهایت برگزاری دوره‌های آموزشی با کمترین وزن، رتبه آخر را به خود اختصاص داد.

 

برای مطالعه متن کامل به ماهنامه بورس ویژه اسفند ماه ۱۳۹۸ و فروردین ماه ۱۳۹۹ شماره ۱۷۷-۱۷۶ مراجعه نمایید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *