خانه گزارش آماری آمار معاملات کارنامه بورس تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
کارنامه بورس تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

کارنامه بورس تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰


طی ۲۰ روز کاری اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با فروردین‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۲۶ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۹۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۰۴ میلیارد سهم به حدود ۹۲ میلیارد سهم، معادل ۱۱ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تا‌کنون، حجم و ارزش معاملات بازار سهام (اول و دوم) به ترتیب حدود ۱۷۲ میلیارد سهم و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با فروردین‌ماه ۱۴۰۰، دفعات معاملات بازار سهام معادل ۴ درصد افزایش یافت و از حدود ۶/۴ میلیارد دفعه به حدود ۶/۶ میلیارد دفعه رسید. ارزش بازار در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با فروردین‌ماه ۱۴۰۰، در حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان برابر با ۵ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۴,۸۶۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۴,۶۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. درصد گردش معاملات در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، به رقم ۱ رسید که در مقایسه با ماه قبل ۲۳ درصد کاهش داشته است. میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تا‌کنون ۱۱- درصد بوده است. نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته به رقم ۱۲/۰۲ رسید.

جهت مشاهده این گزارش کلیک کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *