خانه گزارش آماری آمار معاملات کارنامه بورس تهران در بهمن‌ماه ۱۳۹۹
کارنامه بورس تهران در بهمن‌ماه ۱۳۹۹
0

کارنامه بورس تهران در بهمن‌ماه ۱۳۹۹


طی۲۰ روز کاری بهمن‌ماه ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با دی‌ماه ۹۹، معادل ۸ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۹۶ میلیارد سهم به بیش از ۲۱۵ میلیارد سهم، معادل ۱۰ درصد افزایش یافت.
از ابتدای سال تا‌کنون، حجم و ارزش معاملات بازار سهام (اول و دوم) به ترتیب بیش از ۲,۰۹۳ میلیارد سهم و ۲,۳۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
در بهمن‌ماه ۹۹، دفعات معاملات بازار سهام در مقایسه با دی‌ماه ۹۹، حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و از حدود ۳۱ میلیارد دفعه به حدود ۲۲ میلیارد دفعه رسید.
ارزش بازار در پایان بهمن‌ماه ۹۹، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بیش از ۳,۱۸۴ هزار میلیارد تومان برابر با ۱۸۳ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱,۷۴۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴,۹۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.
درصد گردش معاملات از ابتدای سال تا بهمن‌ماه ۹۹، به رقم ۶ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش داشته است. میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تاکنون ۹۹ درصد بوده است.
نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته به رقم ۱۳/۹ رسید.

جهت مشاهده این گزارش کلیک کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *