خانه گزارش آماری آمار معاملات کارنامه بورس تهران در تیرماه ۱۴۰۰
کارنامه بورس تهران در تیرماه ۱۴۰۰
0

کارنامه بورس تهران در تیرماه ۱۴۰۰


طی ۲۰ روز کاری تیرماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با خردادماه ۱۴۰۰، معادل ۱۷ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۵۱ میلیارد سهم به بیش از ۱۵۲ میلیارد سهم، معادل ۱ درصد افزایش یافت.
از ابتدای سال تا‌کنون، حجم و ارزش معاملات بازار سهام (اول و دوم) به ترتیب حدود ۴۴۴ میلیارد سهم و ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است.در تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با خردادماه ۱۴۰۰، دفعات معاملات بازار سهام تقریباً ۴ درصد افزایش یافت و از حدود ۱۸/۸ میلیارد دفعه به حدود ۱۹/۵ میلیارد دفعه رسید.ارزش بازار در پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با خردادماه ۱۴۰۰، در حدود ۶۷۷ هزار میلیارد تومان برابر با ۱۵ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۴,۶۶۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۵،۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.درصد گردش معاملات در تیرماه ۱۴۰۰، به رقم ۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل ۳ درصد افزایش داشته است. میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تاکنون ۱ درصد بوده است. نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته، به رقم ۱۰/۵۵ رسید.

جهت مشاهده این گزارش کلیک کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *