خانه گزارش آماری آمار معاملات کارنامه بورس تهران در مردادماه ۱۴۰۰
کارنامه بورس تهران در مردادماه ۱۴۰۰
0

کارنامه بورس تهران در مردادماه ۱۴۰۰


طی ۱۶ روز کاری مردادماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۰، معادل ۹ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۵۲ میلیارد سهم به حدود ۱۳۷ میلیارد سهم، معادل ۱۰ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تا‌کنون، حجم و ارزش معاملات بازار سهام (اول و دوم) به ترتیب حدود ۵۶۸ میلیارد سهم و ۳۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در مردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۰، دفعات معاملات بازار سهام معادل ۳۰ درصد کاهش یافت و از حدود ۱۹/۵ میلیارد دفعه به حدود ۱۳/۶ میلیارد دفعه رسید. ارزش بازار در پایان مردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۰، در حدود ۷۵۷ هزار میلیارد تومان برابر با ۱۴ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۵,۳۴۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۶،۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. درصد گردش معاملات در تیرماه ۱۴۰۰، به رقم ۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است. میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تاکنون ۱۶ درصد بوده است. نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته، به رقم ۱۰/۰۴ رسید.

جهت مشاهده این گزارش کلیک کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *