آشنایی با اساتید مالی كشور

رفع مشکلات پیرامون تأمین مالی شرکت‌ها، با معرفی ابزارهای مالی نوین

هیئت تحریریه
0
-1
0
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتگو با ماهنامه «بورس» تشریح کرد رفع مشکلات پیرامون تأمین مالی شرکت‌ها، با معرفی ابزارهای مالی نوین غلامحسین گل‌ارضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان است که تدریس را از سال ۱۳۷۸ و از دانشگاه آزاد واحد شاهرود آغاز کرده است. این استاد دانشگاه که تحصیلات دوران کارشناسی، کارشناسی […]

ضرورت توجه به «مالی اسلامی» در نظر و عمل

هیئت تحریریه
0
0
0
محمد توحیدی از اساتید دانشگاه امام صادق (ع) است که تحصیلات دوران کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را نیز در این دانشگاه گذرانده است. این پژوهشگر موفق، در حوزه «معارف اسلامی و مدیریت مالی» تحصیل کرده است و دارای تألیفاتی بسیار، در قالب کتب و مقالاتی با تأکید بر حوزه مالی اسلامی است. وی […]

موفقیت تحصیلی درحوزه مالی، نیازمند داشتن یک برنامه مطالعاتی مطلوب و دقیق است

هیئت تحریریه
0
0
0
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو با ماهنامه «بورس» بیان کرد موفقیت تحصیلی درحوزه مالی، نیازمند داشتن یک برنامه مطالعاتی مطلوب و دقیق است سیدمجتبی میرلوحی، استاد دانشکده «صنایع و مدیریت» در دانشگاه صنعتی شاهرود است و سابقه تدریس ایشان در این رشته، به اواخر دهه ۸۰ برمی‌گردد. این عضو هیئت […]

«مطالعه» کتاب‌های پایه و «یادگیری» مهارت‌های تکمیلی، از عوامل موفقیت در حوزه علم مالی است

هیئت تحریریه
0
0
0
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با ماهنامه «بورس» بیان کرد «مطالعه» کتاب‌های پایه و «یادگیری» مهارت‌های تکمیلی، از عوامل موفقیت در حوزه علم مالی است آشنایی با اساتید مالی کشور، در این شماره از ماهنامه بورس به گفتگو با دکتر رضا عیوضلو، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اختصاص داده شده است. […]

«مدیریت مصرف»، معطوف به تخصیص بهینه آن است

هیئت تحریریه
0
0
0
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با ماهنامه «بورس» مطرح کرد «مدیریت مصرف»، معطوف به تخصیص بهینه آن است مریم دولو از اساتید دانشگاه شهید بهشتی است که تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترای خود را نیز در رشته «مدیریت مالی» از همین دانشگاه گذرانده است. این استاد حوزه مالی که تجربه فعالیت در […]