بازارهای مالی و کلان اقتصادی

مروری بر تحولات اقتصادی و بازارهای مالی در ایران و جهان در بهمن‌ماه ۱۴۰۱

هیئت تحریریه
0
0
0
۱-تحولات اقتصاد جهانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کشورهای غربی به سیاست‌های انقباضی برای مقابله با تورم ادامه دادند. ایالات ‌متحده ‌آمریکا نرخ بهره را معادل ۰/۲۵ درصد و اتحادیه اروپا و انگلستان معادل ۰/۵‌ درصد افزایش دادند. در این ماه داده‌های منتشر‌شده در مورد اشتغال در ایالات متحده آمریکا نشان داد که اشتغال بیشتر از حد […]

مروری بر تحولات اقتصادی و بازارهای مالی در ایران و جهان در دی‌ماه ۱۴۰۱

هیئت تحریریه
0
0
0
۱-تحولات اقتصاد جهانی در دی‌ماه ۱۴۰۱، تحولات کشور چین را می‌توان مهمترین عامل مؤثر بر بازارهای مالی در جهان دانست. کشور چین برخی محدودیت‌های اعمال‌شده برای مقابله با کرونا را کاهش داد که اثرات مثبتی را بر اقتصاد این کشور به همراه داشت. با وجود اینکه بازگشایی‌های اقتصادی در چین امیدواری‌هایی را در جهت بهبود […]

مروری بر تحولات اقتصادی و بازارهای مالی در ایران و جهان در آذرماه ۱۴۰۱

هیئت تحریریه
0
0
0
۱-تحولات اقتصاد جهانی «افزایش آمار شیوع کرونا در کشور چین» و «سیاست‌های بانک‌های مرکزی» در کشورهای غربی از جمله عوامل مؤثر بر بازارهای مالی جهان در آذر ماه ۱۴۰۱ بود. در این ماه، بانک‌های مرکزی در کشورهای غربی اقدام به افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم کردند که این اقدام احتمال وقوع بحران مالی […]