خانه سخن سردبیر

سخن سردبیر

پاسخگویی به شکایات و تحقق نظارت همگانی در بازار سرمایه

هیئت تحریریه
0
0
0
بحث سلامت بازار از‌جمله دغدغه‌های مشترک میان نهاد ناظر و فعالین بازار در جهت تقویت نظارت بر بازار و تأمین منافع سهامداران است. در همین راستا نهاد ناظر با استقبال از دریافت بازخوردهای سهامداران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ذینفعان بازار سرمایه، سعی در پوشش وظایف نظارتی خود همراه با شناخت کامل‌تر موارد انحراف از سلامت […]

نهضت تأمین مالی شهر و بازار سرمایه

هیئت تحریریه
0
0
0
در سال‌های اخیر جمعیت ساکن در بخش شهری کشور با رشد فزاینده‌ای همراه بوده است، به‌گونه‌ای که آمار گواهی می‌دهد سهم جمعیت شهری از کل جمعیت در کشور حدود ۷۵ درصد است. بدیهی است که سکونت و معاش این جمعیت در شهرها، نیازمند زیرساخت‌ها و مراکز توسعه‌یافته شهری می‌باشد اما ایجاد این امکانات با توجه […]

بازار سرمایه و تأمین مالی پروژه‌ها

هیئت تحریریه
0
0
0
در توسعه کشورها، پروژه‌های زیرساختی نقشی کلیدی دارند، ازاین‌رو دولت‌ها با کمک بخش خصوصی در تلاش برای تأمین مالی آنها هستند. با توجه به اهمیت این موضوع، در اقصی نقاط جهان از روش‌ها و سازوکار‌های مختلف برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده می‌شود. در کشورما نیز با توجه به تعداد قابل‌ملاحظه پروژه‌هایی که برای توسعه نیاز […]

تحلیل صنعت و جایگاه آن در بازار سرمایه

هیئت تحریریه
0
0
0
یکی از مهم‌ترین مباحث در بازار سرمایه، تمرکز بر تحلیل صنایع به‌منظور ارزیابی دقیق‌تر از وضعیت بنگاه‌ها و نیز توسعه آگاهی فعالین بازار است. تحلیل صنعت در بازار سرمایه ازجمله موضوعاتی است که موجب افزایش شفافیت اطلاعاتی و ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران، همچنین تصمیم‌گیری دقیق‌تر و احتمالاً صحیح‌تر آنها خواهد شد. از یک منظر، در […]

نقشه راه موفقیت سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور

هیئت تحریریه
0
0
0
استفاده از ظرفیت راهکارها و ابزارهای نوین، همان‌طور که در شماره‌های پیشین نیز تأکید شد ازجمله مسیرهای تأمین مالی جدید در بازارهای سرمایه است. «سرمایه‌گذاری خصوصی» یکی از این ابزارها می‌باشد که از انواع سرمایه‌گذاری‌های جایگزین به شمار می‌آید و خود می‌تواند به‌نوعی پیشران توسعه بازار باشد. در دنیای سرمایه‌گذاری یکی از بحث‌های مهم و […]