خانه معرفی فعالان بازار سرمایه معرفی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
معرفی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

معرفی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار


بر اساس ماده (۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران می‌باشد. در راستای تحقق اهداف فوق، مأموریت “مدیریت نظارت بر نهادهای مالی” که از مدیریت‌های ذیل معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار است در خصوص نهادهای مالی تحت نظارت شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری، هلدینگ، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالی، رتبه‌بندی و نهاد واسط، وظیفه صدور مجوز تأسیس و مجوز فعالیت‌های گوناگون نهادهای مالی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط در حوزه نهادهای مالی مذکور را بر عهده دارد. در ساختار سازمانی این مدیریت، ۳ اداره شامل اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده، اداره امور شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ و اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات‌دهنده، سرمایه‌گذاری و هلدینگ حضور دارند و با توجه به وظایف و مأموریت تعیین‌شده به ایفای نقش می‌پردازند.
با توجه به رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار و به‌منظور همگامی با مأموریت و اهداف سازمانی، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص نهادهای مالی تحت نظارت شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری، هلدینگ، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالی، رتبه‌بندی و نهاد واسط دارای اهدافی به شرح زیر است:
حسن اقدام در خصوص صدور مجوز تأسیس و مجوز فعالیت‌های گوناگون نهادهای مالی؛
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط در حوزه نهادهای مالی؛
پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات لازم برای اجرای قانون؛
همکاری با سایر واحدهای سازمان در جهت نیل به اهداف سازمانی.
لذا برنامه‌های این مدیریت با توجه اهداف مذکور به شرح زیر است:
بررسی و اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای ارائه‌شده توسط ادارات امور و بازرسی در خصوص بهبود رویه‌های اجرایی و نظارتی تحت نظارت و ارجاع گزارش به معاونت نظارت بر نهادهای مالی؛
نظارت بر تهیه گزارش‌های درخواستی واحدهای سازمان توسط ادارات امور و بازرسی نهادهای مالی؛
نظارت بر تهیه گزارش‌های تخلفاتی نهادهای مالی تحت نظارت در زمینه‌های مختلف توسط اداره بازرسی؛
بررسی گزارش‌های تهیه‌شده توسط ادارات امور و بازرسی نهادهای مالی در خصوص صورت‌های مالی و موارد موردنظر و ارجاع گزارش‌های تهیه‌شده به معاونت محترم نظارت بر نهادهای مالی؛
بررسی و تأیید گزارش‌های درخواست‌های تأسیس نهادهای مالی تحت نظارت، تهیه‌شده توسط ادارات امور نهادهای مالی و ارجاع آن به معاونت نظارت بر نهادهای مالی؛
بررسی و تأیید گزارش‌های درخواست نهادهای مالی تحت نظارت برای صدور انواع مجوز فعالیت، تهیه شده توسط ادارات امور نهادهای مالی و ارجاع آن به معاونت نظارت بر نهادهای مالی؛
بررسی و تأیید گزارش‌های تهیه‌شده توسط ادارات امور نهادهای مالی در خصوص تمدید هر یک از مجوزهای فعالیت صادره برای نهادهای مالی و ارجاع آن به معاونت نظارت بر نهادهای مالی؛
حضور در جلسات تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره نهادهای مالی تحت نظارت به‌عنوان عضو کمیته تأیید صلاحیت حرفه‌ای؛
تأیید درخواست تغییر سهامداری در نهادهای مالی تحت نظارت، تهیه شده توسط ادارات امور نهادهای مالی و ارجاع آن به معاونت نظارت بر نهادهای مالی؛
ابلاغ آرای صادرۀ مراجع ذی‌صلاح به نهادهای مالی تحت نظارت؛
برسی سایر موضوعات مرتبط با حوزه نهادهای مالی تحت نظارت و شرکت در جلسات مربوط؛
انجام سایر وظایف محوله از سوی معاونت نظارت بر نهادهای مالی یا مقامات مافوق؛
پیشنهاد تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل و مقررات مربوطه.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *